2017-12-29 11:30:29
 

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thì trong năm 2017 tính đến giữa tháng 12, Việt Nam đã dành 238.000 tỷ đồng để chi trả nợ công trong đó 147.000 tỷ đồng và riêng phần lãi là 91.000 tỷ đồng. Tăng hơn 7.6000 đồng so với số liệu công bố hồi đầu tháng 11. Tuy nhiên, so với kế hoạch trả nợ được công bố vào tháng 5/2017 thì số tiền chi trả nợ thấp hơn gần 1 tỷ USD.

Tổng chi ngân sách đạt hơn 1,21 triệu tỷ đồng tới giữa tháng 12/2017. Trong cơ cấu chi ngân sách cũng dành 862.000 tỷ cho chi thường xuyên, 259.000 tỷ đồng cho chi đầu tư phát triển và số tiền chi trả nợ cũng nằm trong tổng ngân sách này.

Trong năm 2017 khoản thu lớn nhất cho ngân sách vẫn là thu nội địa đạt 871.100 tỷ đồng, thu từ dầu thô 43.500 tỷ, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 183.800 tỷ đồng. Nhưng tổng thu ngân sách vẫn không thể đủ bù cho chi, khi chỉ đạt được hơn 1,1 triệu tỷ bằng 91,1% dự toán năm.

Riêng phần số thu nội địa thì khoản thu công, thương nghiệp và dịch vụ đóng góp 167.500 tỷ đồng, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không tính dầu thô là 153.900 tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp Nhà nước là 196.500 tỷ đồng và một số lĩnh vực khác.

Như vậy, bội chi ngân sách tính đến 15/12/2017 ước đạt 115.500 tỷ đồng, tăng gần 49.000 tỷ so với số liệu cách đây một tháng.

Theo công bố hồi tháng 5/2017 thì kề hoạch trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017 thì năm nay Chính phủ vay 342.060 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD) để trả nợ, thấp hơn khoảng 5 tỷ USD so với kế hoạch vay năm 2016.

Phần lớn khoản vay này từ nguồn trong nước, 243.300 tỷ đồng (gần 10,7 tỷ USD); vay ODA, ưu đãi nước ngoài là 98.760 tỷ đồng (hơn 4,3 tỷ USD). Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng. Số tiền Chính phủ vay trả nợ năm 2017 sẽ được dùng để cân đối ngân sách Nhà nước, khoảng 316.300 tỷ đồng và vay về cho vay lại 25.760 tỷ.

Cũng theo báo cáo của Chính Phủ thì tình hình nợ công dự kiến cuối năm 2017 dư nợ công khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, tương đương 62,6% GDP. Và hiện tại dân số trung bình là 94 triệu thì mỗi người dân đang gánh nợ khoảng 33 triệu đồng. Tuy nhiên dự nợ chính phủ và dư nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn cho phép của Quốc hội, cụ thể là dư nợ chính phủ khoảng 51,8% GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia là 45,2% GDP.

Tuy nhiên so sánh với năm 2016 thì nợ công trên GDP có giảm đi 1 điểm phần trăm. Nhưng nếu xét đến giá trị tuyệt đối thì dư nợ công năm nay tăng thêm 0,26 triệu tỷ đồng.

Kế hoạch của Chính phủ trong năm 2018 dự kiến vay mới để bù đắp bội chi Ngân sách là 195.000 tỷ, vay mới để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng và vay nước ngoài để cho vay lại trong nước khoảng 40.000 tỷ đồng.

Đối với vay nợ của chính quyền địa phương thì theo khung cân đối Ngân sách nhà nước trong năm 2018 dự kiến vay để bù đắp cho bội chi Ngân sách địa phương là 11.149,7 tỷ đồng với vay để trả nợ gốc là 9.951 tỷ đồng.

Với các kế hoạch như trên, dự kiến dư nợ công cuối năm 2018 ở mức khoảng 63,9%GDP, dư nợ chính phủ ở mức khoảng 52,5%GDP và dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6%GDP. Tỷ lệ này vẫn nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, theo báo cáo Chính phủ.

Tuấn Nguyễn tổng hợp

 

Quan điểm của bạn thế nào về bài viết này
Cùng nhau thảo luận ở đây nhé.
Cập nhật tiến độ adsfdsfsdf


Liên Hệ


Giới Thiệu


Chuyên Trang Bất Động Sản : http://canhodatnen.com.vn/

Website thiết kế bởi Thiết kế web sanhtien.com