2018-01-02 11:39:38
 

Vietcombank là ngân hàng dẫn đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Ngân hàng này có tốc độ tăng trưởng tài sản cao, vấn đề chất lượng tín dụng được chú trọng, các hệ số an toàn được đảm bảo, thu hồi nợ ngoại bảng đạt kết quả tốt, các hoạt động dịch vụ tăng trưởng tốt, lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, các tỷ suất sinh lời đạt khá tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động tín dụng . Như về hoạt động cho vay, xử lý rủi ro, bán nợ, cơ cấu nợ, việc tăng vốn, thoái vốn đầu tư, mua sắm thiết bị tin học đã tồn tại một số sai phạm. Và theo đại diện của Vietcombank thì đây là hoạt động thanh tra thường niên nằm trong kế hoạch, nhằm đánh giá lại tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng của Chính phủ và điều này không đang lo ngại. Một số vi phạm của ngân hàng Vietcombank đã được đoàn thanh tra Chính phủ chỉ ra.

Về việc thâm định, phê duyệt vốn vay và giải ngân vốn vay: Vẫn còn tồn tại một số hồ sơ tín dụng giải ngân khi chưa đủ điều kiện (hồ sơ pháp lý, pháp lý không đầy đủ, thẩm định năng lực tài chính thiếu chính xác, báo cáo thẩm định chưa phân tích và đánh giá khả năng trả nợ, nguồn trả nợ, hiệu quả dự án, phương án vay vốn; thẩm định xác định hạn mức tín dụng, vòng quay vốn, thời hạn cho vay, nguồn vốn tự có, vốn huy động khác chưa đủ cơ sở, thiếu chính xác..) nhưng vẫn được phê duyệt; chứng từ giải ngân không đầy đủ; giải ngân cho vay mới trả khoản vay cũ hoặc trả lãi vay. Đồng thời, có trường hợp ngân hàng giải ngân không kiểm tra, kiểm soát các hóa đơn chứng từ (kiểm tra bản gốc của hóa đơn bán hàng) dẫn đến khách hàng giả mạo, sửa chữa nâng giá trị hóa đơn lên nhiều lần để rút vốn.

Đối với sử dụng vốn vay: Một số hồ sơ tín dụng các chi nhánh thực hiện kiểm tra không đầy đủ theo quy định; công tác kiểm tra còn chung chung sơ sài, không đầy đủ, chưa kiểm tra được sổ sách kế toán, chưa đề cập các thông tin về tình hình kinh doanh, đánh giá dòng tiền, dẫn đến ngân hàng không kiểm soát được việc sử dụng vốn vay và khả năng trả nợ của khách hàng.

Về tài sản đảm bảo: Một số hồ sơ tín dụng nhận thế chấp tài sản đảm bảo (TSĐB) không đủ điều kiện theo quy định, việc định giá lại TSĐB chưa thực hiện đúng quy định, công tác đánh giá và xếp hạng khách hàng, phân loại nợ và cơ cấu nợ chưa đúng quy định tại Quyết định 780 và công văn 2506.

Với hoạt động mua bán nợ: Theo ghi nhận của Thanh tra Chính phủ thì Vietcombank có những vi phạm như hướng dẫn mua bán nợ không rõ ràng, dẫn đến sự nhầm lẫn giữa các bước; hay VAMC ủy quyền cho ngân hàng bán các khoản nợ theo hình thức thỏa thuận trực tiếp với khách hàng khi chưa thực hiện đấu giá là chưa đúng với quy định.

Về xử lý rủi ro, một số hồ sơ xử lý rủi ro có nguyên nhân từ việc khi cho vay Vietcombank đã vi phạm các quy định của hoạt động tín dụng. Sau khi xử lý rủi ro còn chưa có biện pháp kiên quyết, phù hợp để thu hồi nợ, như là phát mại tài sản hay bán nợ…

Về hoạt động đầu tư tài chính,  kết luật cũng chỉ ra một số thiếu sót trong việc góp vốn, mua cổ phần của Vietcombank chưa phù hợp với Thông tư 36. Vietcombank có cổ phần sở hữu tại Gentraco và tổ chức tín dụng là MB nhưng doanh nghiệp lại là cô đông hoặc công ty con của TCTD lại là cổ đông của Vietcombank là chưa đúng quy định của Luật TCTD. Vietcombank còn chậm thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành và những DN hoạt động không hiệu quả. Hiệu quả đầu tư còn chưa tương xứng với việc tăng vốn đầu tư.

Về mua sắm tài sản, Vietcombank cũng có vi phạm là thực hiện chưa đúng về quy trình và nội dung đầu tư, các nội dung về an toàn, bảo mật; năng lực của cán bộ thực hiện dự án chưa đáp ứng yêu cầu…

Từ những vi phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank tiến hành kiểm điểm những cá nhân và tập thể có sai phạm theo kết luận này. Riêng Vietcombank, Thanh tra Chính phủ đề nghị phải chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém, khuyết điểm còn tồn đọng.

Tuy nhiêm trong quá trình thanh tra của đoàn thanh tra Chính Phủ, ngân hàng Vietcombank đã tích cực phối hợp cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ chứng từ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra. Hầu hết các tồn tại, sai sót mà Thanh tra Chính phủ đưa ra đã được ngân hàng chủ động phát hiện thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời có các biện pháp khắc phục, chấn chỉnh và xử lý nghiêm túc theo thẩm quyền. Có những trường hợp ngân hàng chủ động cung cấp hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, tòa án để đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

"Đối với các kiến nghị của đoàn Thanh tra, Ban lãnh đạo Vietcombank nghiêm túc tiếp thu và tiếp tục chỉ đạo khắc phục trong thời gian sớm nhất", nhà băng này nhấn mạnh.

Vietcombank cho biết thêm, cho đến nay, phần lớn các tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ đã cơ bản được ngân hàng xử lý hiệu quả. Hoạt động kinh doanh năm 2016 và đặc biệt năm 2017 của Vietcombank đạt kết quả tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao; là ngân hàng có chất lượng hoạt động chuẩn mực và có hiệu quả kinh doanh cao nhất, đứng đầu trong ngành ngân hàng về nộp thuế cho ngân sách nhà nước.

Tuấn Nguyễn tổng hợp

Quan điểm của bạn thế nào về bài viết này
Cùng nhau thảo luận ở đây nhé.
Cập nhật tiến độ adsfdsfsdf


Liên Hệ


Giới Thiệu


Chuyên Trang Bất Động Sản : http://canhodatnen.com.vn/

Website thiết kế bởi Thiết kế web sanhtien.com